Abcam总公司位于英国剑桥。提供高品质的蛋白质研究工具和专业的技术支持,所呈现的数据精准可靠且实时更新。在上海设立的现货仓库使交货更加迅速便捷。无论产品是由Abcam内部开发还是从供应商处采购,所有的产品都会在我们的实验室中进行验证,以确保品质。

Abcam产品线包括一抗、二抗、免疫测定及细胞检测试剂盒、蛋白/多肽、激动剂/拮抗剂/活化剂/抑制剂及裂解物等。

在该品牌内搜索
查找
商品CAS 货号 商品名称 品牌 规格型号 标准价 成交价 包装 库存与货期 购 买
ab151707 ab151707 Recombinant Anti-CD204 antibody?- Abcam ¥2893.8 请登录 100ul
ab52562 ab52562 Anti-RANTES antibody- Abcam ¥3132.5 请登录 100ug
ab26 ab26 Anti-p53 antibody?- Abcam ¥3496.5 请登录 100ug
ab113105 ab113105 Anti-RASSF10 antibody- Abcam ¥3072.3 请登录 100ug
ab74032 ab74032 Anti-MAPK6 / ERK-3 (phospho S189)抗体- abcam ¥2958 请登录 100ug
ab254376 ab254376 Anti-CCR4- Abcam ¥3509 请登录 100ul
ab8245 ab8245 Anti-GAPDH- abcam ¥3462 请登录 100ug
ab197808 ab197808 Anti-ACOX2- Abcam ¥3070 请登录 100ul
ab8245 ab8245 Anti-GAPDH- Abcam ¥3460 请登录 100ug
ab58310 ab58310 Anti-TEAD4抗体- Abcam ¥3256 请登录 100ug
ab8245 ab8245 Anti-GAPDH- abcam ¥3395 请登录 100ug
ab254376 ab254376 Anti-CCR4- abcam ¥3509.8 请登录 100ul
ab224637 ab224637 Anti-SOX17- abcam ¥3371.9 请登录 100ul
ab207732 ab207732 Anti-BCRP/ABCG2- abcam ¥3672.2 请登录 100ul
ab203586 ab203586 Anti-Eotaxin 2- abcam ¥3072.3 请登录 100ul
ab197808 ab197808 Anti-ACOX2- abcam ¥3072.3 请登录 100ul
ab189524 ab189524 Anti-CD44- abcam ¥3257.1 请登录 100ul
ab182422 ab182422 Anti-CD163- abcam ¥3055.5 请登录 100ul
ab155090 ab155090 Anti-SDF1- abcam ¥2970.8 请登录 100ul
ab134089 ab134089 Anti-EDD- abcam ¥3070.2 请登录 100ul
快速导航:会员中心|快速下单| 品牌中心|联系我们| 签到送积分|
中华试剂网-购试剂平台 上海思域化工科技有限公司 上海腾准生物科技有限公司 Shanghai Civi Chemical Technology Co., Ltd.

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。